Privacy

 

Privacy statement Michel Porro Fotografie mei 2018

 

Michel Porro Fotografie

Vestigingsadres:

Eikensteinstraat 15

2241 NX Wassenaar

t.   070 - 5117747

m. 06 - 15071517

www.michelporro.com

michel@michelporro.com

 

Wie verzamelt mijn gegevens?

Het privacy statement is afgegeven door Michel Porro Fotografie, WhyVisuals, vallend onder VOF The Bliss Builders, verder te noemen Michel Porro Fotografie.

Door het aangaan van een overeenkomst met Michel Porro Fotografie wordt aan Michel Porro Fotografie toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Michel Porro Fotografie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten doorgaans bestaande uit fotografie- en filmopdrachten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Michel Porro Fotografie?

Michel Porro Fotografie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of doordat jij of je werkgever deze gegevens aan ons hebben verstrekt.  

De persoonsgegevens die door Michel Porro Fotografie verwerkt worden:

- Voornaam en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres(sen)

- Overige persoonsgegevens die je verstrekt aan ons op welke wijze dan ook

 

Waarom verzamelt Michel Porro Fotografie mijn gegevens?

Michel Porro Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om diensten te kunnen uitvoeren;

- Het eventueel verzenden van nieuwsbrieven en blogberichten;

- Het doen van betalingen;

- Je te kunnen informeren indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Om de diensten bij je kunnen afleveren;

- Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

- Voor wat betreft de gegevens via social media om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden, of om je mening te horen.

 

Google Analytics

Michel Porro Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Michel Porro Fotografie te kunnen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Michel Porro Fotografie heeft hier geen invloed op.

 

Hoelang bewaart Michel Porro Fotografie gegevens?

Michel Porro Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

 

Deelt Michel Porro Fotografie mijn persoonsgegevens met anderen?

Michel Porro Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en / of onze diensten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Michel Porro Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Michel Porro Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om te persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar michel@michelporro.com onder vermelding van “Persoonsgegevens”.

 

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Michel Porro Fotografie  neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het gevoel hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via michel@michelporro.com